Dofinansowania

                                            

                                            INTREX Sp. z o.o. informuje, że otrzymał dofinansowanie udziału w targach wielobranżowych FIHAV 2017,

                                                            Havana International Fair na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego,

                                                               odbywających się w Havanie (Kuba) w dniach 30 października - 3 listopada 2017 r.

                                                          w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,

 

                                                                                Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej,

                                                                                Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu,

                                                                                Projekt pozakonkursowy "Gospodarna Wielkopolska"

 

  www.umww.pl

http://iw.org.pl/wielkopolska-na-miedzynarodowych-targach-hawanskich-2017/

 

                  ------------------------------------------------------------------------------

 

                              INTREX Sp. z o.o. informuje, że otrzymał dofinansowanie udziału w targach Tanzania Trade Show (Dar-es-Salaam - Tanzania),

                                                                                      na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego,

                                                                                   odbywających się w dniach 24 listopada - 26  listopada 2017 r.

                                                              w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,

 

                                                                                   Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej,

                                                                                   Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu,

                                                                                   Projekt pozakonkursowy "Gospodarna Wielkopolska"

 

      www.umww.pl

 

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                         PHZ i ITH INTREX informuje, że prowadził projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                     z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

                                                               na lata 2007 - 2013 w zakresie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa INTREX

                                                                     poprzez rozwój nowoczesnego usługowego centrum druku i znakowania

 

Całkowita wartość inwestycji :                                                                                          366 880,37

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:     248 567,38

Beneficjent - PHZ i ITH INTREX

 

                                                   FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

       www.umww.pl

 

                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                     PHZ i ITH INTREX informuje, że prowadził projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

                                                                     na lata 2007 - 2013 w zakresie wzrostu konkurencyjności firmy INTREX

                                              poprzez zakup centrum CNC  i znakowarki laserowej do produkcji głowic i automatów etykietujących 

 

Całkowita wartość inwestycji :                                                                                          710 457,39 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:     405 776,28 zł

Beneficjent - PHZ i ITH INTREX

 

                                                       FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

       www.umww.pl

 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                             PHZ i ITH INTREX  informuje, że prowadził projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                             z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

                                                                    na lata 2007 - 2013 w zakresie wdrożenia do produkcji automatycznych etykieciarek

                                                                                               do owoców i warzyw ora głowic INTREX 200+

 

Całkowita wartość inwestycji :                                                                                         702 521,26 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:     392 308,06 zł

Beneficjent - PHZ i ITH INTREX Wanda Szperlińska

 

                                                  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

      www.umww.pl

 

                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                           PHZ i ITH INTREX informuje, że prowadził projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                      z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

                                                                    na lata 2007 - 2013 w zakresie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa INTREX

                                                                                                       poprzez zakup centrum tokarskiego CNC

 

Całkowita wartość inwestycji :                                                                                         748 657,01 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:     344 478,42 zł

Beneficjent - PHZ i ITH INTREX

 

                                                     FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

      www.umww.pl

 

                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------